Última modificación: 23 de setembro de 2021

Versión 1.0

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Grazas por visitar este sitio web.

Lea atentamente os Termos e condicións contidos neste documento, xa que o uso deste sitio web implica a aceptación expresa e plena dos mesmos, na versión publicada no momento en que acceda a el. Recomendámoslle que lea atentamente este documento cada vez que acceda ao sitio web para comprobar se houbo cambios nos termos de uso e deixalo se non está de acordo con estes cambios. Se cremos que certas modificacións son importantes, actualizaremos a data "Última modificación" na parte superior desta páxina. Será o responsable de revisar e familiarizarse coas modificacións feitas.

IDENTIFICACIÓN

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico coa lexislación vixente en materia de protección de datos, concretamente a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, sobre protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais (LOPDDGG) que fai plenamente efectiva a aplicación do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas nas que se respecta o tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos (RGPD).

Responsable do Tratamento: XOAN MANUEL TUBIO FERNÁNDEZ (en diante EL OBRADOIRO)

Nome comercial: XANECO - Obradoiro de Instrumentos Musicais

CIF: 33309845A

COMUNICACIÓN

Para contactar connosco para calquera dúbida que se refira ao tratamento de datos persoais, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:


Teléfono: 982 393 278

Correo electrónico: obradoiro@xaneco.gal

Domicilio social: C / Abeladoira 1, San Fiz de Paz Outeiro de Rei, Lugo 27153

Páxina web: https://xaneco.gal

Todas as notificacións e comunicacións proporcionadas nesta sección consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen por calquera dos medios detallados anteriormente.

Entendemos que a privacidade e seguridade da súa información persoal é extremadamente importante. Por este motivo, esta política establece o que facemos coa súa información e o que facemos para mantela segura. Tamén explica onde e como recollemos a súa información persoal, así como os seus dereitos sobre calquera información persoal que teñamos sobre vostede.

Que é o novo Regulamento de protección de datos?


É unha nova normativa europea. Este Regulamento unifica criterios de confidencialidade e tratamento de datos persoais a nivel comunitario e adapta a súa xestión a novos contornos dixitais, como Internet e aplicacións móbiles. Deste xeito, terás máis control sobre os teus datos.

Cando será de aplicación a nova normativa?


A Unión Europea aprobou o Regulamento en 2016. Os Estados membros deberán aplicalo a partir do 25 de maio de 2018.

Que cambios lle fará?


A normativa europea engade novos dereitos aos incluídos na normativa española vixente. Por este motivo, debemos actualizar a información á súa disposición sobre as medidas de protección de datos da nosa empresa. Tamén solicitaremos a súa autorización para procesar os seus datos nalgúns casos novos. Deste xeito, podemos ofrecerlle un servizo máis adaptado ás súas necesidades.

Que medidas tomamos para garantir a confidencialidade, integridade e seguridade dos teus datos?

- Só pedimos a cantidade mínima de información necesaria, recollendo só o que consideramos esencial para facer negocios ou a transacción específica que corresponda;

- Establecemos unha serie de acordos de confidencialidade con todos os nosos provedores, persoal e colaboradores;

- Temos unha consultoría especializada que non só nos axudará permanentemente nesta materia, senón que tamén realizará controis periódicos para garantir o correcto cumprimento desta normativa;

- Establecemos unha serie de medidas de seguridade informática que nos protexerán de posibles ataques externos;

- Revisamos toda a nosa documentación para que sexa adecuada segundo o establecido na nova normativa;

- Avaliamos o impacto que os nosos procedementos poden causar na protección dos seus datos persoais;

- Formamos ao noso persoal para que todos poidamos actuar con dilixencia e ética, cumprindo todos os requisitos establecidos na nova normativa.

Principios que aplicaremos á súa información persoal

No tratamento dos seus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que cumpren cos requisitos da nova normativa europea de protección de datos:

  • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: sempre requiriremos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais con un ou máis fins específicos que lle informaremos previamente con absoluta transparencia.
  • Principio de minimización de datos: só solicitaremos datos que sexan estritamente necesarios en relación cos fins para os que o requirimos. O mínimo posible.
  • Principio de limitación do período de conservación: os datos conservaranse durante o tempo que non sexa necesario para os efectos do tratamento, segundo a finalidade, informarémoslle do período de conservación correspondente, no caso das subscricións, revisaremos periódicamente as nosas listas e elimina eses rexistros inactivos durante un tempo considerable.
  • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos trataranse de xeito que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debería saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

BASES XURÍDICAS PARA A RECOLLIDA E USO DA INFORMACIÓN

Se es un individuo do Espazo Económico Europeo (EEE), a nosa base legal para a recollida e uso da información depende da información persoal en cuestión e do contexto no que a recollemos. A maioría das nosas actividades de recollida e procesamento de información baséanse xeralmente en: 1) unha necesidade contractual; 2) un ou máis intereses lexítimos de OBRADOIRO ou dun terceiro que non estean anulados polos seus intereses de protección de datos ou 3) o seu consentimento. Ás veces teremos a obriga legal de recompilar a súa información ou necesitaremos a súa información persoal para protexer os seus intereses vitais ou os doutra persoa.

TRATAMENTOS

A continuación explicarémosche como recollemos, usamos, divulgamos, transferimos e almacenamos a túa información. Esta política de privacidade é aplicable á información persoal recollida a través do noso sitio web. É importante que revise con frecuencia a Política de privacidade por se se actualizou.

Todos os usuarios que accedan ao noso sitio web poderán coñecer todo o seu contido sen necesidade de proporcionar información persoal. Os seus datos persoais só se recollerán cando cubra voluntariamente os nosos formularios. Neste caso, o usuario garante a autenticidade, exactitude e veracidade da información subministrada, comprometéndose a manter os datos persoais actualizados para que respondan, en todo momento, á súa situación real. O usuario será o único responsable das declaracións falsas ou inexactas e dos danos que poidan causar. A través deste medio de comunicación acepta expresamente recibir comunicacións periódicas só da entidade, que manterá en segredo os datos persoais que recibe dos usuarios a través do sitio web, garantindo a súa confidencialidade e adoptará as medidas técnicas necesarias para evitar calquera alteración , perda, uso indebido ou acceso non autorizado a estes datos.

Así mesmo, informámoslle que todos os datos proporcionados a través de formularios electrónicos e / ou por correo electrónico son estritamente necesarios para a correcta identificación do remitente. Esta información será tratada con estrita confidencialidade e co único propósito de xestionar as solicitudes de información, contratar os nosos servizos e produtos e outros fins que se especifican a continuación. Está informado e dá o seu total consentimento expreso para usar os seus datos para actividades relacionadas co obxecto social da entidade.

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a transferencia dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo ao enderezo de correo electrónico obradoiro@xaneco.gal nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Como usamos os teus datos

Podemos usar os teus datos persoais do seguinte xeito: a información que nos proporcionas pode axudarnos a tomar decisións, responder a solicitudes, mellorar servizos, detectar novas necesidades, xerar promocións, comprender as túas expectativas e proporcionarche un mellor servizo. Tamén podemos usar os seus datos para os seguintes procedementos.

Motivo específico: se fornece os seus datos persoais para un propósito específico, empregarémolos para o relacionado co propósito para o que se facilitaron. Por exemplo, se contactas connosco por correo electrónico, usaremos os datos persoais que proporcionaches para responder á túa pregunta ou resolver o problema e responderemos ao enderezo de correo electrónico desde o que se enviou a mensaxe.

Propósitos internos. Podemos usar os seus datos persoais para fins internos como, por exemplo, confiar neles para mellorar o contido e a funcionalidade dos servizos, comprender mellor as necesidades dos nosos clientes, mellorar os servizos, protexer, identificar ou tratar actividades fraudulentas., facer cumprir os nosos termos de servizo, xestionar a súa conta e proporcionarlle atención ao cliente e, en xeral, xestionar os servizos e o noso negocio, entre outros.

Comunicacións comerciais. Mentres teñamos o teu consentimento expreso (que se obterá a través dun cadro exclusivo presente nos nosos formularios), podemos utilizar os teus datos persoais para poñerte en contacto contigo no futuro para realizar accións comerciais que poidan ser do teu interese, sempre relacionadas cos produtos e / ou servizos ofrecidos por EL OBRADOIRO. En calquera caso, sempre terá a opción de "deixar de recibir" estas mensaxes electrónicas na parte inferior das mesmas ou avisarnos enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo: obradoiro@xaneco.gal. Non obstante, pode continuar recibindo avisos e correos electrónicos sempre que sexan necesarios e imprescindibles para o mantemento das nosas transaccións contractuais. De conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico. (LSSICE) EL OBRADOIRO non realiza prácticas de SPAM e comprométese a non enviar comunicacións comerciais sen identificalas correctamente.

Ten en conta que, aínda que decidas non subscribirte ou cancelar a subscrición a comunicacións electrónicas promocionais ou comerciais, EL OBRADOIRO aínda pode ter que poñerte en contacto contigo como usuario con información importante sobre as transaccións relacionadas coa túa conta e as compras do teu produto, a reserva de actividades ou contratación doutros servizos.

A continuación, explicamos con máis detalle que tipos de datos se recollen e procesan e cales son os seus fins:

 CATEGORÍA

FINALIDADE

 Usuario visitante

Análise de usabilidade e calidade para mellorar os nosos servizos

Usuario que se pon en contacto connosco

 Responder aos requirimentos do usuario; responder a dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter sobre a información incluída na web, os servizos prestados a través da web, o tratamento de datos persoais, preguntas sobre os textos legais incluídos na web, así como calquera outra consulta pode que non estean suxeitos ás condicións de contratación.

Usuario rexistrado

 Procesamento e rexistro de usuarios no noso sitio web para permitir o acceso e autoxestión da conta de usuario por parte do usuario.

Cliente Ecommerce

 Procesar, xestionar, enviar, facturar e cobrar a venda daqueles produtos ou servizos adquiridos polo cliente; xestionar as comunicacións comerciais da lista de distribución regularmente sobre noticias, publicacións, ofertas, promocións, eventos e outra información.

 Solicitude de Pedidos

Procesar e xestionar aqueles pedidos solicitados polo cliente.

 As bases legais están vinculadas aos fins do punto anterior

 CATEGORÍA

BASE LEXITIMATIVA

 Usuario visitante

O consentimento dado ao aceptar cookies ou continuar navegando polo noso sitio web. (GDPR Art. 6.1.a)

Usuario que se pon en contacto connosco

 O noso interese lexítimo en atender as consultas e peticións do interesado, xustificado polo interese amosado en contactar e recibir información cunha mínima interferencia na súa privacidade e o uso de datos limitados proporcionados polo propio usuario. (GDPR Art. 6.1.a)

Usuario rexistrado

Consentimento que se solicita cando se rexistra como usuario no noso sitio web. O interesado pode retirar o consentimento en calquera momento. En ningún caso a retirada do consentimento condicionará a prestación doutros servizos. No caso de non facilitar os datos necesarios, non será posible procesar o rexistro do usuario. (GDPR Art. 6.1.a)

Cliente Ecommerce

 Execución dun contrato de venda segundo os termos e condicións que aparecen nas nosas condicións xerais de venda na nosa páxina web. Se non achega os datos necesarios, non será posible contratar; consentimento que se solicita cando se subscribe á lista de correo. O interesado pode retirar o consentimento en calquera momento. En ningún caso a retirada do consentimento condicionará a prestación doutros servizos. (GDPR Art. 6.1.a, 6.1b e 6.1c)

Solicitude de pedidos

O noso interese lexítimo en cumprir os pedidos solicitados polo cliente. (GDPR Art. 6.1.a, 6.1b e 6.1c)

Usuario da lista de emisións

 Consentimento que se solicita cando se subscribe á lista de correo. O interesado pode retirar o consentimento en calquera momento. En ningún caso a retirada do consentimento condicionará a prestación doutros servizos. (GDPR Art. 6.1.a)

 Datos facilitados voluntariamente polo interesado

Datos facilitados voluntariamente por el interesado

 

 CATEGORÍA

DATOS RECOLLIDOS

 Usuario visitante

IP, datos de navegación.

Usuario que se pon en contacto connosco

 Datos facilitados polo interesado (normalmente: nome, apelidos, correo electrónico e un número de teléfono

 Usuario rexistrado

 Nome, apelidos, enderezo, data de nacemento, correo electrónico, teléfono.

Cliente Ecommerce

 Nome, apelidos, Nif / Cif, enderezo de envío, enderezo de facturación, correo electrónico, teléfono, número de teléfono, tipo e número de tarxeta bancaria, detalles do pedido

 Solicitude de Pedidos

Nome, correo electrónico e teléfono.

Usuario de la lista de difusión

Nome, apelidos, correos electrónicos

 Posibles consecuencias de non facilitar eses datos

 CATEGORÍA

CONSECUENCIAS

 Usuario visitante

Sen consecuencias

Usuario que se pon en contacto connosco

Se o usuario que se pon en contacto connosco non nos facilita os seus datos, non poderemos responder ás súas consultas adecuadamente.

 Usuario Rexistrado

Se un usuario que se rexistra non nos proporciona os seus datos, non poderemos completar a creación da súa conta no noso sistema.

Cliente Ecommerce

Se un cliente de comercio electrónico non nos proporciona os seus datos, non poderemos completar a súa compra nin cumprir coas nosas obrigas fiscais

 Solicitude de Pedidos

Se unha solicitude non vai acompañada dos teus datos, non poderemos atender a túa solicitude.

Usuario da lista de emisións

Se o usuario que non se inscribe voluntariamente na nosa lista de distribución, non poderemos enviarlle a información que solicite.

 Posibles transferencias de datos a terceiros

 CATEGORÍA

POSIBLES CESIÓNS

 Usuario visitante

Non se recollen datos de usuarios visitantes

Usuario que se pon en contacto connosco

 Non divulgaremos datos persoais sobre este tipo de usuarios a terceiros sen o seu consentimento.

 Usuario Rexistrado

 Non divulgaremos datos persoais sobre este tipo de usuarios a terceiros sen o seu consentimento.

Cliente Ecommerce

Non divulgaremos a terceiros datos persoais relativos a este tipo de usuarios sen o seu consentimento, a non ser que sexa requirido legalmente ou solicitado por unha autoridade competente.

 Solicitude de Pedidos

Non divulgaremos datos persoais sobre este tipo de usuarios a terceiros sen o seu consentimento.

Usuario da lista de emisións

Non divulgaremos datos persoais sobre este tipo de usuarios a terceiros sen o seu consentimento.

 

Transferencias Internacionais

 

 CATEGORÍA

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 Usuario visitante

Non se recollen datos de usuarios visitantes

Usuario que se pon en contacto connosco

 Non se fai ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional

 Usuario Rexistrado

 Non se fai ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional

Cliente Ecommerce

 Non se fai ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional

 Solicitude de Pedidos

 Non se fai ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional

Usuario da lista de emisións

 Non se fai ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional

 Períodos de conservación

 CATEGORÍA

PERÍODOS DE CONSERVACIÓN

 Usuario visitante

Os datos do usuario visitante non se almacenan

Usuario que se pon en contacto connosco

 Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir o propósito da súa colección.

 Usuario Rexistrado

 Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir o propósito da súa colección.

Cliente Ecommerce

Conservaranse durante a vixencia da relación que mantén connosco e, en todo caso, durante os períodos previstos nas disposicións legais aplicables, por exemplo en materia contable e tributaria, e durante o tempo necesario para atender as posibles responsabilidades derivadas do tratamento. Cancelaremos os seus datos cando xa non sexan necesarios ou pertinentes para os fins para os que foron recollidos ou, durante o tempo necesario para cumprir a lexislación vixente a menos que exerza o seu dereito de supresión.

 Solicitude de Pedidos

 Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir o propósito da súa colección.

Usuario da lista de emisións

 Conservaranse ata o momento en que o usuario solicite a súa eliminación.

 

OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS COA TRANSFERENCIA DE DATOS

Como regra xeral, os datos que nos forneces non se divulgan a terceiros sen o teu consentimento, excepto cando estea obrigado legalmente, por exemplo: no caso dunha citación ou solicitude dun organismo gobernamental ou se cremos de boa fe que tal acción é necesaria para que a) cumpra unha obriga legal; b) protexer ou defender os nosos dereitos, intereses ou propiedades ou os dun terceiro; c) previr ou investigar posibles delitos relacionados cos Servizos; d) actuar en circunstancias urxentes para protexer a súa seguridade persoal; ou e) para protexerse contra as responsabilidades legais.

ALMACENAMENTO

Podemos almacenar os teus datos ou transferilos a un terceiro que os almacene segundo esta Política de privacidade. Tomamos medidas razoables para protexer os datos persoais contra a perda, uso indebido, uso non autorizado, acceso non autorizado, divulgación inadvertida, modificación e destrución. Non obstante, non hai redes, servidores, bases de datos ou transmisións de Internet ou correo electrónico completamente seguras ou sen erros. No caso de quebrantar a seguridade dos datos baixo a nosa custodia, tomaremos todas as medidas necesarias para paliar as súas consecuencias e notificarémolo á Autoridade de Control, xunto con toda a información pertinente para a documentación. da incidencia.

CONSENTIMENTO

O consentimento do interesado, segundo o establecido na normativa de protección de datos, é unha comunicación gratuíta por parte do interesado mediante a cal acepta que os seus datos sexan tratados, para unha finalidade específica, baixo determinadas condicións, das que ten que estar informado previamente.

Podes modificar ou retirar os teus consentimentos en calquera momento?

Claro que si. A información sobre os tratamentos que consentiu sempre será accesible. Podes modificalo ou retiralo cando queiras a través do noso correo electrónico.
Do mesmo xeito, pode darse de baixa da nosa base de datos en calquera momento que desexe, enviando un correo electrónico a:

obradoiro@xaneco.gal

DECISIÓNS AUTOMATIZADAS

EL OBRADOIRO non adopta ningunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.

ESTUDOS ESTATÍSTICOS

EL OBRADOIRO non realiza estudos con fins científicos, históricos e estatísticos, nese caso procurarase a disociación dos datos do obxecto do estudo para preservar a súa confidencialidade.

AVISO DE INFRACCIÓN DE DATOS PERSOAIS O INFRACCIÓNS DE SEGURIDADE.

A violación de datos persoais supón unha violación da seguridade dos sistemas de información de OBRADOIRO que provoca ou pode causar a destrución, alteración, perda, divulgación ou acceso non autorizado, accidental ou non, aos datos persoais transmitidos, almacenados ou procesados ​​relacionados co prestación dos nosos servizos. No caso de que os datos persoais que almacenemos e / ou procesemos en EL OBRADOIRO estean comprometidos dalgún xeito, procederemos a notificar de inmediato aos afectados e de conformidade co establecido no artigo 33 do RGPD

DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Os usuarios poderán enviar unha comunicación escrita ao domicilio social de OBRADOIRO ou ao enderezo de correo electrónico indicado no encabezamento deste aviso legal, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación similar, para solicitar o exercicio dos seguintes dereitos:

- Dereito a solicitar acceso a datos persoais: pode preguntarnos se estamos a tratar os seus datos;

- Dereito a solicitar a súa rectificación (no caso de que sexan incorrectas) ou a supresión (cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito).

- Dereito a solicitar a limitación ou cancelación do seu tratamento, nese caso só serán conservados por nós para o exercicio ou defensa de reclamacións;

- Dereito a opoñerse ao tratamento: deixaremos de tratar os datos da forma que vostede indique, a menos que por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións teñan que seguir sendo tratados;

- Dereito á portabilidade de datos: no caso de que desexe que os seus datos sexan procesados ​​por outra empresa, facilitarémoslle a portabilidade dos seus datos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado, intelixible e automatizado.

Estes dereitos son moi persoais e serán exercidos polo interesado, sen outras limitacións que as previstas pola lexislación aplicable. Non obstante, o representante legal do usuario interesado pode actuar cando se atope nunha situación de discapacidade ou minoría que imposibilite o seu exercicio persoal. O controlador de datos fará efectivo o exercicio dos seus dereitos dentro dos trinta días seguintes á recepción da solicitude. No caso de que o responsable do tratamento considere que non procede acceder á solicitude, comunicarase con razón e dentro do prazo indicado nesta sección. Nos casos en que, dado que a cancelación dos datos sexa axeitada, non sexa posible a súa extinción física, tanto por motivos técnicos como polo soporte informático empregado, procederemos a bloquealos para evitar o seu uso, ata a súa completa eliminación a partir de sistemas de información.

PRESTADORES DE SERVIZOS DE PAGO

De conformidade co artigo 6, número 1, letra b do RGPD, como parte do proceso de pedido, os datos facilitados polo usuario transferiranse xunto coa información sobre o pedido (nome e apelidos, enderezo postal, número de conta bancaria, código bancario, número de tarxeta de crédito (se procede), importe da factura, moeda e número de transacción) ao noso provedor de servizos de pago. A transmisión dos datos realizarase exclusivamente coa finalidade de executar o pagamento a través do prestador de servizos de pagamento e só na medida en que sexa necesario para tal fin. O usuario pode opoñerse ao tratamento dos seus datos en calquera momento; Todo o que tes que facer é enviar unha mensaxe ao fornecedor de servizos de pago. As respectivas políticas de protección de datos e as opcións de contacto dos provedores de servizos de pago pódense consultar na táboa que aparece ao final desta Política de protección de datos.

RECOLLIDA DE DATOS DE MENORES

EL OBRADOIRO non autoriza a menores de 14 anos a proporcionar os seus datos persoais, ben cubrindo os formularios web habilitados para solicitar servizos, os formularios de contacto ou ben enviando correos electrónicos. Se nos decatamos de que un neno menor de 14 anos nos proporcionou información persoal, tomaremos medidas para eliminar esa información. Se cres que un neno menor de 14 anos nos proporcionou información persoal, escribe ao correo electrónico

obradoiro@xaneco.gal cos detalles e tomaremos os pasos necesarios para eliminar a información que temos sobre ese neno.

TRATAMENTO DE CATEGORÍAS ESPECIAIS DE DATOS PERSOAIS E DATOS PERSOAIS RELACIONADOS CON ORACIONES E INFRACCIÓNS PENAIS

Na formalización dos campos de texto libre, non está permitida a introdución de información persoal relacionada con datos persoais que revelen orixe étnica ou racial, opinións políticas, conviccións relixiosas ou filosóficas ou afiliación sindical e o procesamento de datos xenéticos., Datos biométricos. dirixidos a identificar de xeito único a unha persoa física, datos relacionados coa saúde ou datos relacionados coa vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física, así como datos persoais relacionados con condenas e delitos penais. Se introduce algunha información relacionada cos aspectos mencionados nalgún dos nosos formularios ou por correo electrónico, eliminaranse inmediatamente dos nosos sistemas de información sen poder atender a consulta realizada, xa que estes datos non son necesarios nin relevantes para os fins determinados en os tratamentos deste sitio web.

RECLAMACIÓN ANTE A AUTORIDADE DE CONTROL

Se considera que existe un problema coa forma en que tratamos os seus datos, pode dirixir as súas reclamacións á autoridade de protección de datos correspondente, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no caso de España. (www.agpd.es)

XANECO - Obradoiro de Instrumentos Musicais adaptou este sitio web aos requisitos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), a Lei orgánica 3/2018 , do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSICE ou LSSI).

© Todos os dereitos reservados: XANECO - Obradoiro de Instrumentos Musicais


Desprácese A Cimo